Dražby nemovitostí

Chata, Hlásná Třebaň, podíl 1/3
Vyvolávací cena: 444 667 Kč
Dražby nemovitosti Dražby movitých věcí Dražby na e-mail Splátkový kalendář Vzdálený přístup Slovník

Kontakt

Mgr. Jan Krejsta

soudní exekutor
Pražákova 1024/66a, 639 00 Brno
IČ: 66253209

Tel.: +420 530 513 513
E-mail:

NOVINKY:

INFORMACE K TZV. MILOSTIVÉMU LÉTU

Hledáte-li informace k tzv. milostivému létu, doporučujeme Vaší pozornosti následující odkaz https://exekuce.justice.cz/milostive-leto/. Najdete v něm nejen základní informace, ale rovněž vzor přípisu, kterým se oznamuje Vaše snaha o využití tzv. milostivého léta exekutorskému úřadu.

Dodáváme, že tento postup je možné využít jen v exekučních řízeních zahájených před 28. 10. 2021.

Má-li povinný za to, že soudní exekutor exekuci nezastavil, přestože již uhradil vše, co uhradit měl, má povinný právo podat návrh na osvobození od příslušenství jistiny a podle § 55 exekučního řádu návrh na zastavení exekuce z důvodu uvedeného v § 268 odst. 1 písm. h) občanského soudního řádu. Pokud takovému návrhu soudní exekutor v důsledku nesouhlasu oprávněného nevyhoví, rozhodne o něm exekuční soud.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OD 9.3.2020 NOVÁ ADRESA

PPI CENTRE, Pražákova 1024/66A, 639 00 Brno

MOŽNOST PARKOVÁNÍ: Ke krátkodobému parkování lze využít parkoviště u Hobbymarketu Hornbach nebo u Mediahall Brno. Je třeba respektovat podmínky parkování provozovatele.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Následující dražbu movitých věcí pro Vás připravujeme, více informací naleznete zde.

DRAŽBY MOVITÝCH VĚCÍ - kompletní seznam


Jsme jedním z desíti exekutorských úřadů ve městě Brně. V exekučním řízení pro Vás vymáháme vše, co mělo být podle rozhodnutí soudu splněno ze strany dlužníků dobrovolně.
Poskytujeme rovněž právní pomoc, sepisujeme exekutorské zápisy a přijímáme věci do úschovy.
Ať už v oblasti exekuce patříte mezi povinné nebo oprávněné, neváhejte nás kontaktovat. Rádi Vám vyjdeme vstříc a budeme se snažit vyřešit Vaši situaci rychle a věcně, k maximální spokojenosti všech zúčastněných stran.
knihy.jpg

Náš exekutorský úřad nabízí tyto služby:

  • Výkon exekučních titulů, t.j. rozhodnutí soudů, notářských zápisů se svolením k vykonatelnosti a dalších rozhodnutí o exekuci.
  • Sepisujeme exekutorské zápisy.
  • Provádíme dražby movitých věcí a nemovitostí.
  • Provádíme dobrovolné dražby.
  • Úschovu cenných papírů, peněžitých prostředků a věcí.
  • Poskytujeme právní pomoc oprávněnému nebo povinnému.

Aktuální dražby

Dražby movitých věcí

zobrazit vše

Dražby nemovitostí

zobrazit vše