Dražby nemovitostí

Rodinný dům, Určice
Vyvolávací cena: 2 000 000 Kč
Dražby nemovitosti Dražby movitých věcí Dražby na e-mail Splátkový kalendář Vzdálený přístup Slovník

Kontakt

Mgr. Jan Krejsta

soudní exekutor
Pražákova 1024/66a, 639 00 Brno
IČ: 66253209

Tel.: +420 530 513 513
E-mail:

Dražby movitých věcí

dražba MV - soubor věcí

Číslo položky: 650

Vyvolávací cena 12 996

Odhadní cena 38 990

Termín dražby 17.10.2019

Čas dražby 12:00

Foto GALERIE

Místo

Stašov čp. 36, 26751 Stašov

Popis

Obhlídka věcí a registrace dražitelů proběhne dne 17.10.2019 od 11:00 hodin na místě dražby - Stašov čp. 36, 267 51 Stašov

Vyvolávací cena, tj. nejnižší podání, činí v souladu s ust. § 329 odst. 1 občanského soudního řádu jednu třetinu rozhodné ceny.

Věci budou draženy v rámci souboru věcí.

Úhrada jistoty se nevyžaduje.

 

odkaz na dražební vyhlášku: http://www.portaldrazeb.cz/

Souhrn důležitých informací pro dražbu:

  1. Obhlídka zabavených věcí a evidence dražitelů začíná zpravidla hodinu před začátkem dražby.
  2. K evidenci dražitele je nutno přinést s sebou platný úřední průkaz (občanský průkaz, cestovní pas), u právnických osob výpis z Obchodního řejstříku ne starší 3 měsíců, pokud bude dražitel zastoupen, je třeba přinést i plnou moc třetí osoby.
  3. Dražební jednání řídí licitátor a dražitelé jsou povinni dbát jeho pokynů a určených výší příhozů.
  4. Platby za vydražené věci musí být uskutečněny na místě samém nejpozději po skončení dražby.
  5. Soudní exekutor nenese odpovědnost za stav, funkčnost a kompletnost dražených věcí, věci se prodávají jak stojí a leží.
  6. Dražitelé jsou povinni dbát dražebních pravidel, která jsou závazná (jsou k nahlédnutí před registrací dražitelů).
  7. Zakoupené položky je možno zaplatit a vyzvednout kdykoliv v průběhu dražby (tento bod platí pouze pro dražby v sídle exekutora).

Nejčastější dotazy k dražbě zabavených věcí!