Dražby nemovitostí

Pozemek o velikosti 5141 m2, Halenkovice
Vyvolávací cena: 86 000 Kč

Dražby movitých věcí

SOUPRAVA VRTÁKŮ DO KACHLIČEK
Vyvolávací cena: 363 Kč
Dražby nemovitosti Dražby movitých věcí Dražby na e-mail Splátkový kalendář Vzdálený přístup Slovník

Kontakt

Mgr. Jan Krejsta

soudní exekutor
Horní 729/32, 639 00 Brno
IČ: 66253209

Tel.: +420 530 513 513
E-mail:

Středočeský kraj / Rodinný dům

Dražby nemovitostí

Sp. zn.: 159 EX 728/16

Rodinný dům, Chýnov, podíl 1/3

Termín dražby: 12.6.2018

Čas dražby: 13:00

Vyvolávací cena: 2 493 333

Odhadní cena: 3 740 000

Dražební jistota: 650 000

Foto GALERIE

Dokumenty


Dražební vyhláška

Znalecký posudek

Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na nemovitostech:

-Pozemek parc. č. 234 o výměře 234 m², zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: Libčice nad Vltavou, č.p. 597, rod.dům

-Pozemek parc. č. 235 o výměře 171 m2, zahrada

-Pozemek parc. č. 236 o výměře 886 m2, zahrada

zapsaných na listu vlastnictví č. 242 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ, pro obec Libčice nad Vltavou, kat. území Chýnov. Oceňovaná nemovitost je řadový rodinný dům nacházející se v západní části obce. Objekt leží v mírně svažitém terénu a je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci ulice Na Vrchách, který je ve vlastnictví obce. Parkování je možné na veřejné komunikaci před domem. Při ocenění je uvažováno, že rodinný dům je ve standardním vybavení, se standardním příslušenstvím a jeho stavebně-technický stav odpovídá stáří a řádně prováděné údržbě. Objekt je složen ze tří částí severní, východní a západní. Dle pohledu z veřejné komunikace se stavby jeví jako samostatné. Nemovitost má dvě nadzemní podlaží, plocha je plochá, klempířské konstrukce jsou z Pz plechu, svislé konstrukce jsou zděné, okna plastová, venkovní omítka částečně chybí.