Dražby nemovitostí

ODROČENO! NEDRAŽÍ SE! Pozemek o velikosti 7653 m2, Pohořelice nad Jihlavou
Vyvolávací cena: 5 990 000 Kč

Dražby movitých věcí

dražba MV - soubor věcí
Vyvolávací cena: 12 996 Kč
Dražby nemovitosti Dražby movitých věcí Dražby na e-mail Splátkový kalendář Vzdálený přístup Slovník

Kontakt

Mgr. Jan Krejsta

soudní exekutor
Pražákova 1024/66a, 639 00 Brno
IČ: 66253209

Tel.: +420 530 513 513
E-mail:

Kraj Vysočina / Rodinný dům

Dražby nemovitostí

Sp. zn.: 159 EX 387/19

Rodinný dům, Jezdovice

Termín dražby: 8.9.2020

Čas dražby: 13:00

Vyvolávací cena: 1 000 000

Odhadní cena: 1 500 000

Dražební jistota: 250 000

Dokumenty


Dražební vyhláška

Znalecký posudek

Dokument I.

Draženy budou následující nemovité věci:

zapsané na listu vlastnictví č. 66 u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava, pro obec Jezdovice, kat. území Jezdovice, a to:

-Pozemek parc. č. 929/1 o výměře 379 m², zahrada

-Pozemek parc. č. St. 102 o výměře 461 m2, zastavěná plocha a nádvoří

Součástí je stavba: Jezdovice, č.p. 49, bydlení

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 102

Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou dohromady draženy s veškerými součástmi a příslušenstvím.

 

Oceňovaná nemovitost se nachází v obci Jezdovice v okrese Jihlava v Kraji Vysočina. V obci žije 265 obyvatel a její rozloha je 558 ha. Nejbližším městem je 5 km vzdálená Třešť. Oceňovaná nemovitost se nachází na okraji obce v zástavbě samostatně stojících domů. Nedaleko oceňované nemovitosti se nachází železničnízastávka Salavice. Vzdálenost do centra obce je asi 1 km, blíže je obec Salavice, jejíž centrum je od nemovitosti vzdáleno asi 500 metrů. V obou obcích je vlaková stanice a autobusová zastávka. Občanská vybavenost je pouze základní. Jezovice ležína trati Jihlava – Telč. Spojení do krajského města je celkem bezproblémové, cesta autobusem trvá asi 20 minut, vlakem dvojnásobek. Obec je napojena na kanalizaci a veřejný vodovod. Obec není plynofikována. Dle územního plánu se nemovitost nachází ve stabilizované ploše smíšené obytné.